Sjava - Inhliziyo

Song Rating: 8.33/10

Song lyrics:

ngish ubaba nomama angeke bangkhethele ukuth ngithandana nobani
inhliziyo ifuna lokh ekfunayo
abangani nabongeke ngamane kphele ubngan inkos impela
inhliziyo ifuna lokh ekfunayo
funa wena, wena, wena, wedwa
inhliziyo ifuna lokhekfunayo

amehl awababoni abanye and angeke kuze kshintshe lokhu
bakhulume kab kuwe bakhulume kabi kimi
bath ngibonani kuwe
ngibona lokhu kuwe
bayadlala min angeke ngikyeke
ngizokthanda njalo, nongathandi yoze athande

ngish ubaba nomama angeke bangkhethele ukuth ngithandana nobani


inhliziyo ifuna lokh ekfunayo
abangani nabongeke ngamane kphele ubngan inkos impela
inhliziyo ifuna lokh ekfunayo
funa wena, wena, wena, wedwa
inhliziyo ifuna lokhekfunayo

thembalam ngyacela ungalinge lalele labantu mabeth lyadlula liphelele emoyeni
banomona, abafuni ukusbona sijabulile
banjal abantu

ngish ubaba nomama angeke bangkhethele ukuth ngithandana nobani
inhliziyo ifuna lokh ekfunayo
abangani nabongeke ngamane kphele ubngan inkos impela
inhliziyo ifuna lokh ekfunayo
funa wena, wena, wena, wedwa
inhliziyo ifuna lokhekfunayo

Date of text publication: 17.01.2021 at 08:52