Obtest - Grtantys Su Karo Ugnim

Song Rating: 8.75/10

Song lyrics:

Trys ?iemos mus ved? u??alusiom up?m,
Klaidino mi?k? g?dumoj,
Vilko kantryb? ? gele?? vert?
Dar vien? dien? i?laukt.

Mes gr??tam su karo ugnim
U?gr?dinti m??iuos, pra?j? kli?tis,
Dar dega akyse viltis,
Surinkti kariaun?, su?ukti - Pirmyn!

Mes gr??tam su karo ugnim...

Rudenio burtai triskart u?ker?jo


Mus ?enkl? u?keikt? i?vyst,
I? dvasi? pasaulio mus pir?tais lediniais
Lyt?jo beveid? lemtis.

Tris vasaras saul? kaitriausia lyd?jo
? tolimus ?ygius, keis?iausius kra?tus,
I?degino baim? ir ?ird? u?liejo
Liepsnojan?iu kruvino ker?to geismu.

Pavasariai gird? tyriausiais ?altiniais -
I? pirmo i?try?ko ?v?ries gyvastis,
Gurk?nis i? antro pa?adino ugn?,
Tre?io vanduo - tai Diev? i?mintis...

Date of text publication: 18.01.2021 at 13:51