Matoub Lounès - Ay arrac

Song Rating: 9.84/10

Song lyrics:

Ay arrac n tmurt, ayɣer
Ay arrac n tmurt, ayɣer
Tessɣerṣem aẓar n ttbut?

Mi d-xaḍem yiwen ijifer
Akin tekkerker
Ifuk lxiḍ di takurt
Mi d-xaḍem yiwen ijifer
Akin tekkerker
Ifuk lxiḍ di takurt

D acu iwumi nessen
Siwa i txidas d tmurdas
Ulawen ččuren
Ddɣel yesgujaɣ tissas
Zzux ulac wi ɣ-yifen
S wawal nif akk leğnas
Ajeğğiḍ win i t-yeṭṭfen
Alamma yeḍla-t i gma-s
Zzux ulac wi ɣ-yifen
S wawal nif akk leğnas
Ajeğğiḍ win i t-yeṭṭfen
Alamma yeḍla-t i gma-s

Mi d-iban wergaz
Ad s-d-nenced ixṣimen
Nezga nemberraz
Nessefraḥ wid ɣ-iḥekmen
Ulac lḥerma d lεezz
Nnif d nekkni i t-yekksen
Amzun iεedda deg umehraz
Ur d-yeqqim webruy yeṭṭfen


Ulac lḥerma d lεezz
Nnif d nekkni i t-yekksen
Amzun iεedda deg umehraz
Ur d-yeqqim webruy yeṭṭfen

Nekkni s Leqbayel
Nkerreh tidet qerriḥen
D tuffɣ n leεqel
Deg wallaɣ-nneɣ i izedɣen
Yibbas lemmer ad neddukel
Idurar ad rmimzen
Tamurt-nneɣ ad tt-id-nḥell
Ad nekkes azaglu i ɣ-yeqqnen
Yibbas lemmer ad neddukel
Idurar ad rmimzen
Tamurt-nneɣ ad tt-id-nḥell
Ad nekkes azaglu i ɣ-yeqqnen

Ahaw san yibbas
Ad nelḥut deg yiwen webrid
Ahaw san yibbas
Ad nεeqlet wi llan d lğid
S lğehd ad neṛṛẓet leḥbas
ulac anwa ara icekkeb lqid
Seg Uheggar alamma d Aṭlas
Agdud ad yeddu d lwaḥid
S lğehd ad neṛṛẓet leḥbas
ulac anwa ara icekkeb lqid
Seg Uheggar alamma d Aṭlas
Agdud ad yeddu d lwaḥid

Ahaw san yibbas

Date of text publication: 16.01.2021 at 02:37