Kyary Pamyu Pamyu - Kura kura

Song Rating: 7.51/10

Song lyrics:

Suki sugite kurari
Yamitsuki chuuchuu kurari
Shireba shiru hodo ni kurakura suru
Doukas***eru watashi
Yamitsuki chuuchuu kurari
Mogumogu s***eru to kurakura suru
Chuuchuu kurakura
Chuuchuu kurakura
Kurakura kurakura
Kurakura kurakura (x4)
Suki sugite kurari
Yamitsuki chuuchuu kurari
Shireba shiru hodo ni kurakura suru
Doukas***eru watashi


Yamitsuki chuuchuu kurari
Mogumogu s***eru to kurakura suru
Hidari migi wo mite
Naname naname no hou ni
Icchaigachi dakedo
Shouganai
Hidari migi wo mite
Ogyougi yoku seiretsu
Dekinai dekinai yo
Suki sugite kurari
Yamitsuki chuuchuu kurari
Shireba shiru hodo ni kurakura suru
Doukas***eru watashi
Yamitsuki chuuchuu kurari
Mogumogu s***eru to kurakura suru

Date of text publication: 16.01.2021 at 22:14