Hradišťan - Modlitba za vodu

Song Rating: 7.14/10

Song lyrics:

Ubývá míst kam chodívala pro vodu
Starodávná milá
Kde laně tišily žízeň kde žila rosnička
A poutníci skláněli se nad hladinou
Aby se napili z dlaní

Voda si na to vzpomíná
Voda je krásná
Voda má
Voda má rozpuštěné vlasy

Chraňte tu vodu
Nedejte aby osleplo prastaré zrcadlo hvězdA přiveďte k té vodě koníčka
Přiveďte koně vraného jak tma
Voda je smutná

Voda má
Voda má rozcuchané vlasy

A kdo se na samé dno potopí
Kdo potopí se k hvězdám pro prstýnek

Voda je zarmoucená vdova
Voda má
Voda má popelem posypané vlasy
Voda si na nás stýská

Date of text publication: 17.01.2021 at 11:53